Cryolipolysis

Cryolipolysis
 
Илүүдэл өөх болон арьсан дорхи өөхний  эдийг хөлдөөж  мэс хүргэлгүйгээр  биеээс гадагшлуулах процесс юм.
Өөхөн эс: Өөхөн эс нь булчинг хамгаалах, холбох,  дотор эрхтнүүдийг хүйтнээс хамгаалах үүрэгтэй. Гэсэн хэдий ч дангараа хүйтэнд  маш мэдрэмтгий эс юм. Криолиполизийн мөн чанар нь өөхөн эсийг хүйтнээр хөлдөөж устгах  үйл явдал юм. Өөхөн эс нь бие дааж дулааныг бий болгож чаддагүй. Тиймээс  урт хугацааны хүйтэн нь түүний хувд үхэл л  гэсэн үг. Уг аппаратурт өртсөн эс завсрын зөөвөрлөлтөнд агуулагдах  өөхөн эсийн мембрам нь  бусад үлдэгдэл бодисын  солилцооны адилаар бие эрхтнээс байгалын  жамаар гадагшилдаг.
Процедурын  явцад  тусгай  төхөөрөмжийн  хөргөх элементүүдийн  нөлөөгөөр  өөхний  атираа   бөөгнөрч жижгэрдэг буюу апликатор  доторх   вакуум орчинд  өөхний эс хүйтний нөлөөллөөс  нягтаршин барьцалддаг. Улмаар өөхөн  эс бүрэн устаж үлдэгдэл хаягдал нь байгалийнхаа жамаар бие организмаас сарын дотор бүрэн  гадагшилна.