Atoxelene
Сэргээгч өдрийн

ийлдэс, 30 мл

Сэргээгч лифтинг

бүхий ийлдэс

10 х 1,5 мл

Арьсны хүндрэлтэй хэсгүүдэд

зориулагдсан үрчлээ арилгагч 

харандаа  3 мл