Clarity

 

Эмзэг арьс болон батганы

эмчилгээний цэвэрлэгч гель

50 мл

 

Эмзэг арьс болон батганы

эмчилгээний гель

30 мл

Аппликатор бүхий эмзэг

арьс болон батганы

харандаа

2 мл

Хүндрэлтэй арьс болон багтга эмчлэх зориулалттай үйлчилгээний багц, 3,5 мл хэмжээтэй 6 ширхэг ийлдэс болон гэрийн арчилгааны 3 бүтээгдэхүүний багц
Эмзэг  арьс болон батганы эмчилгээний цэвэрлэгч гель

50 мл

 

 

Хүндрэлтэй эмзэг арьс болон батганы эмчилгээний гель

30 мл

 

 

Хүндрэлтэй эмзэг арьс болон батганы эмчилгээний ийлдэс
10 х 3,5 мл

Хүндрэлтэй эмзэг арьс болон багтга эмчлэх зориулалттай үйлчилгээний багц, 3,5 мл хэмжээтэй 6 ширхэг ийлдэс болон гэрийн арчилгааны 3 бүтээгдэхүүний харандаа