Opulence

Цэвэрлэгч гель, 50 мл

Цэвэрлэгч чийгшүүлэгч

крем, 40 мл

Цэвэрлэгч чийгшүүлэгч гель, 40 мл
Арьсны хүндрэлтэй хэсгүүдэд зориулагдсан сэргээгч наалт, 4 мл
Мэргэжлийн арчилгаанд хэрэглэх сэргээгч ийлдэс,

10 х 3,5 мл

Сэргээх болон өнгө тодруулах үйлчилгээний багц, 3,5 мл хэмжээтэй 6 ширхэг ийлдэс болон гэрийн арчилгааны 3 бүтээгдэхүүний багц