Rejuvenate

 Залуужуулах үйлчилгээтэй

цэвэрлэгч гель, 50 мл

Залуужуулах үйлчилгээтэй

нүдний контур, 15 мл

Усны тэнцвэрийг хадгалагч,

залуужуулах үйлчилгээтэй крем, 40 мл

Залуужуулах үйлчилгээтэй,

чийгшүүлэгч гель, 40 мл

Залуужуулах үйлчилгээтэй

өдрийн ийлдэс, 30 мл

Залуужуулах үйлчилгээтэй

ийлдэс, 10 х 3,5 мл

Залуужуулах үйлчилгээтэй багц

Биологийн нөхөн сэргээлт,

3,5 мл ийлдэсийн иж бүрдэл

+ гэрийн арчилгааны 3 бүтээгдэхүүн