WAX, ELOS Үс авах

WAX

 • Суга
 • Хөл, шилбэ
 • Гар, шуу
 • Сахал Хуруу
 • Бикини /Бүтэн/
 • Бикини /Хагас/

ELOS - ҮС АВАХ

Гэрлийн энергээр үсний ургалтын процессыг саатуулж, ургалтыг бүр мөсөн зогсооно

 • Бүтэн Гар, шуу
 • Хөл, шилбэ
 • Суга
 • Бикини
 • Сахал
 • Хүзүү
 • Сарвуу

3-4 удаагийн оролтоор илүүдэл үс бүр мөсөн арилдаг ба нэг удаагийн оролтын дараа үсний ургалт 80% хүртэл багасдаг.